Om företaget

Eftersom marknaden efterfrågar förhöjd kundnytta erbjuds idag kunderna tjänster indirekt eller direkt på hyran där det finns ett starkt intresse att uppfylla kvalitet. För att säkra detta bör det finnas någon form av förutbestämt system med tydliga rutiner och processser.

I dagsläget finns det kvalitetsarbete som genomförs i bolagen men det dokumenteras inte. För att nå ett visst resultat är det rimligt att målet styrs av en rutin. Om dessa rutiner dokumenteras och arbetas igenom kontinuerligt  uppnår vi ett system för processledning. Detta är vad KUL Projektengagemang tillhandahåller i form av konceptlösningar anpassat efter företgets nuläge.

Företaget tillhandahåller kompetens och erfarenheter inom förvaltning, verksamhetsutveckling och processledning inom både privat och offentlig sektor i fastighetsbranschen.

 

Välkommen

Välkommen till www.kulprojektengagemang.n.nu.

Nyhetsbrev

Länkar