Metod

Under projektets olika stadier är KUL Projektengagemangs främsta syfte att skapa engagemang och motivation hos personalen.

Genom utbildning och kreativa processer arbetas materialet till behovsanalyser och handlingsplaner fram i en dynamisk och kreativ process.

KUL Projektengagemang arbetar med olika koceptlösningar gentemot sina kunder. Efter en kortare nulägesanalys av företagets rutiner och processer presenteras den specifika  konceptetlösningen gentemot kunden.

Ett förslag på hur detta kan se ut är:

1. Behovsanalys med innehållande riskanalys

2. Handlingsplan efter urvalskriterier

3. Implementering efter godkänd handlingsplan

4. Uppföljning och utveckling

 

Välkommen

Välkommen till www.kulprojektengagemang.n.nu.

Nyhetsbrev

Länkar