En kreativ process med delaktighet och engagemang inom fastighetsbranschen

/processbild.jpg

KUL Projektengagemang arbetar med företag i fastighetsbranschen där fokus är processledning inom fastighetsförvaltning. KUL står för Kvalitet, Utveckling och Lönsamhet som kännetecknar företagets arbetssätt och affärsidè. 

Genom kreativa processer med målet inställt på att företaget ska arbeta med rätt saker på rätt sätt så drivs processen framåt och kvaliteten och professionalismen inom företaget växer. Därigenom kan företaget alltid vara konkurrenskraftigt och orienterat mot kundens behov.

Metodens resultat i att kartlägga, analysera och värdera företagets processer påvisar förbättringar vad gäller:

  • företagets konkurrenskraft på marknaden
  • frigöra resurser och flaskhalsar
  • öka företagets professionalism internt, renommé externt
  • öka vikänslan inom företaget (förebygger interna motsättningar)
  • förhöjd effektivitet vid nyanställning 
  • ökad kundnytta (bättre resultat vid NKI mätningar)
  • underlätta uppföljning och förbättringsarbete
  • mätbarhet beträffande resultat
  • förtydliga ansvarsfördelningen
  • implementering och analys


Tveka inte att höra av Er till KUL Projektengagemang för vidare information och eventuellt ett möte.

 

 

Välkommen

Välkommen till www.kulprojektengagemang.n.nu.

Nyhetsbrev

Länkar